Behouden van personeel & faalkosten wegnemen!

CerQal® is ons praktijkgerichte leer- en ontwikkelplatform in de vorm van een app voor de Safety- & Securitymarkt. CerQal® staat voor leren en ontwikkelen tijdens je werk en op het moment dat je als technicus ook de informatie nodig hebt.

In de komende weken nemen we je mee door de voordelen en bijzonderheden van CerQal® met je te delen. In deze editie twee voordelen van onze app, te weten: wegnemen van een belangrijke reden waarom mensen een organisatie verlaten en hoe door kennis en inzichten aan te bieden, faalkosten direct worden weggenomen.

Behouden van personeel zit zeker niet alleen in salaris, maar in zaken als aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en o.a. een stimulerende werkomgeving. Uit de vele lijstjes die verschijnen uit onderzoeken staan deze twee aandachtspunten elke keer weer in de top 5 van redenen waarom mensen een organisatie verlaten. Hier een korte opsomming van de top vijf redenen waarom medewerkers de organisatie verlaten:

  1. Gebrek aan betrokkenheid bij en/of door de organisatie;
  2. Foutief- en/of gebrek aan leiderschap, mensen stoppen niet met hun baan, maar met hun manager/leidinggevende;
  3. Gebrek aan groei en loopbaanontwikkeling;
  4. Gemis van organisatorische socialisatie, verwijst naar het gemis en het mechanisme waarmee nieuwe werknemers de nodige kennis, vaardigheden en gedragingen verwerven om effectieve leden van de organisatie en insiders te worden;
  5. Stress, werkdruk te hoog en geen mogelijkheden om deze druk te laten doen afnemen.

Een stimulerende werkomgeving wordt vorm gegeven door de leidinggevende, maar nog meer door directe collega’s. Aandacht voor elkaar is een vorm van betrokkenheid, deze is essentieel in hedendaagse organisaties. Met CerQal® stimuleren en activeren we aandacht en betrokkenheid door inzet van de kennissponsor, de wijze van opleiden en de samenwerking die opgesloten zit in de processen die we hebben uitgewerkt.

Met de inzet van CerQal® en eventuele persoonlijke ondersteuning door ons kan een praktische invulling worden gegeven aan de groei en loopbaanontwikkeling van de medewerker. Let wel, er bestaat ook zoiets als horizontale groei. De kennissponsor is een goed voorbeeld hiervan. Maak hier werk van. Het behouden van medewerkers is nog altijd goedkoper dan de zoektocht naar nieuwe medewerkers!

Het gemis van organisatorische socialisatie, ook wel onboarding genoemd, is een veel gemaakte valkuil door organisaties. Heb je eindelijk iemand gevonden, wordt er geen of te weinig werk gemaakt van zijn inwerkperiode en het persoonlijke ontwikkelingsplan.

De medewerker voelt zich niet effectief en al helemaal geen insider. Met de inzet van CerQal® geef je als organisatie in de Safety & Security de medewerker een warm onthaal, perspectief en kun je op eenvoudige wijze de voortgang van de medewerker en de contactmomenten begeleiden.

De faalkosten worden gereduceerd door het werk in één keer direct goed te doen en af te ronden. Hoe dit in zijn werk gaat, laten we graag live zien in een demonstratie van onze app. De faalkosten die worden weggenomen door bovenstaande punten op te pakken, zien we als een gunstig maar zeer gewenst aanvullend effect van ons kennisplatform. Uit berekeningen van accountants leren we dat bedrijven in de installatiebranche gemiddeld elf tot vijftien procent aan faalkosten laten zien op jaarbasis.

Met CerQal® is het mogelijk dit percentage aanzienlijk te verlagen. Hoeveel exact? Dit stellen we samen vast bij de introductie van de app. in de organisatie. We hebben hiervoor berekeningen en overzichten die we samen doorlopen, opstellen en valideren. CerQal® kent daarnaast een uitgebreid kennismakingsprogramma voor alle gebruikers.

Als laatste, maar zeker niet als minst belangrijke oorzaak, zien we stress. Stress kan worden veroorzaakt door de wijze waarop leiding wordt gegeven, of juist het gebrek aan leiding.

Stress kan ook tussen de oren zitten. De balans tussen de belasting en belastbaarheid van de mens is lastig vast te stellen zonder aanvullend onderzoek door Arboartsen of een andere specialist. Met CerQal® kunnen we veel bereiken, maar in het geval van stressgevoeligheid niet al te veel.

Wat we wel kunnen is ondersteuning, training en coaching bieden aan medewerkers en leidinggevenden die beter willen worden in specifieke aspecten van hun functie. Dit doen we immers al bijna twintig jaar. Voor de manager gaan we dieper in op de vier taken van de manager: leidinggeven, organiseren, plannen en de beheersing van o.a. werkprocessen.

CerQal® is een must voor elk Safety- en Securitybedrijf dat graag personeel ondersteunt om beter te presteren, medewerkers plezier in het werk gunnen en faalkosten wensen te reduceren. We vragen een kleine investering en bieden verdiensten op meerdere gebieden.

Wil je een demonstratie of een leaflet?
Ga naar https://cerqal.nl/over-cerqal, op deze pagina meer over CerQal® , hier is ook een uitgebreide brochure te downloaden. Liever direct een live demonstratie? Neem contact met ons op.

Contactpersonen:
Hedwig Linnenbank, hedwig@opportunitygroup.nl of bel: +31 314 675170
Peter Gielens, peter@opportunitygroup.nl of bel: +31 613557630

Terug naar overzicht

Geplaatst op 29 maart 2022

Postbus 50
7040 AB ‘s-Heerenberg
Hinkeman 32
6916 LL Tolkamer