De rol van de kennissponsor binnen CerQal

CerQal® is ons praktijkgerichte leer- en ontwikkelplatform in de vorm van een app voor de Safety- & Securitymarkt. CerQal® staat voor leren en ontwikkelen tijdens je werk en op het moment dat je als technicus ook de informatie nodig hebt.

In deze blog vertel ik je meer over de rol van de kennissponsor(s) binnen CerQal®.

Voordat ik je meeneem in de rol van de kennissponsor is het van belang te weten wat de uitgangspunten van CerQal® zijn geweest tijdens de bouw van de app.

CerQal® is gebouwd met een aantal uitgangspunten in het achterhoofd:

 • De prestatie van de medewerker staat centraal bij het leren.
  De medewerker heeft zelf ook een verantwoordelijkheid in het leerproces. Hij stemt zijn persoonlijk belang af op het vereiste kennis- en vaardighedenniveau;
 • De uitvoering van leren is een verantwoordelijkheid van de werkvloer zelf.
  Opleiding vraagt een zorgvuldige planning en afweging. Er moet rekening worden gehouden met veiligheid, kwaliteit en kwantiteit. De leidinggevende heeft hierbij een onderzoekende, controlerende maar vooral een faciliterende rol;
 • De uit te voeren taak en de medewerker worden optimaal ondersteund in het effectief leren en de uitvoering hiervan. De juiste manier van leren wordt in een didactische aanpak aangeboden wat zorgt voor gedragsverandering. Het leerproces is vastgelegd en wordt valide gemeten zodat inzicht wordt verkregen in de effecten, waaronder het reduceren van faalkosten;
 • Microleren is de gedragslijn. Korte leermomenten (microleren) veelal tijdens de uitvoering van het werk. Alleen dat leren wat je nodig hebt, concreet en laagdrempelig. Dit wordt ook wel oefengericht of ervaringsgericht werken genoemd.

Deze uitgangspunten vragen om een praktische uitwerking waarin de collega’s elkaar helpen bij de ontwikkeling van zichzelf en daarmee automatisch ook de organisatie.
Het is meer dan logisch om een meer senior collega een rol toe te bedelen als begeleider als deze dat zelf ook leuk vindt. Deze insteek is de basis voor de kennissponsor.

Elk proces kent een kennissponsor. Een kennissponsor is een collega met ervaring in het vak, is voldoende communicatief en vindt het leuk om collega’s beter te maken en te helpen. Een kennissponsor is vaak iemand op de werkvloer en meestal niet de leidinggevende. Leren doen we van elkaar op de werkvloer.

Het mogen zijn van kennissponsor komt met verplichtingen, maar is ook een eer. De eer die de kennissponsor mag ervaren is die van ervaringsdeskundige. De omgeving ervaart dat de kennissponsor, met al zijn/haar ervaring, de aangewezen persoon is om anderen het vak te leren.

Leren en ontwikkelen is dan ook geen momentopname, maar een continue proces dat elke dag aandacht behoeft. De rol van de kennissponsor is faciliterend aan het leerproces en het opleidingsplan van de organisatie. Bij vragen, moet de kennissponsor er zijn voor de collega, ook ongevraagd mag deze persoon zijn steentje bijdragen aan het leren en ontwikkelen van de collega.

De kennissponsor wordt ondersteund met opleidingsprogramma’s in de vorm van praktische takenboeken. Voor onderstaande functies zijn takenboeken opgezet en verwerkt in CerQal®. Het takenboek is ingericht om een eerste kwalificatie uit te voeren, maar ook gemaakt om de periodieke kwalificatie op de werkvloer te begeleiden. Hiermee worden op een eenvoudige en praktische wijze (nieuwe) collega’s opgeleid voor het vak. Er zijn takenboeken voor:

 • De installatiemonteur BMI/OAI;
 • De installatiemonteur BORG;
 • De inbedrijfsteller;
 • De onderhoudsmonteur;
 • Projectleider en/of projecteringsdeskundige;
 • Beheerder safety & security.

Kortom, leren en ontwikkelen op de werkvloer wordt mede vorm gegeven door de inzet van een kennissponsor. De praktijk leert ons inmiddels dat opleidingskosten hiermee worden verlaagd terwijl het kennis- en vaardighedenniveau toenemen.

CerQal® is een must voor elk Safety- en Securitybedrijf dat personeel ondersteunt om beter te presteren, de medewerker plezier in zijn werk gunt en faalkosten wensen te reduceren. We vragen een kleine investering en bieden aanzienlijke verdiensten.

Wil je een demonstratie of een leaflet?

Ga naar https://cerqal.nl/over-cerqal, op deze pagina meer over CerQal® , hier is ook een uitgebreide brochure te downloaden. Liever direct een live demonstratie? Neem contact met ons op.

Contactpersonen:
Hedwig Linnenbank, hedwig@opportunitygroup.nl of bel: +31 314 675170
Peter Gielens, peter@opportunitygroup.nl of bel: +31 613557630

 

Terug naar overzicht

Geplaatst op 29 maart 2022

Postbus 50
7040 AB ‘s-Heerenberg
Hinkeman 32
6916 LL Tolkamer