De voordelen van CerQal

CerQal® is ons praktijkgerichte leer- en ontwikkelplatform in de vorm van een app voor de Safety- & Securitymarkt. CerQal® staat voor leren en ontwikkelen tijdens je werk en op het moment dat je als technicus ook de informatie nodig hebt.

In de komende weken nemen we je mee door de voordelen en bijzonderheden van CerQal® met je te delen. In deze editie de voordelen bij het gebruik van CerQal® voor de safety- en securityorganisatie. Over de voordelen van CerQal® is ook een vlog gemaakt, neem eens een kijkje: https://bit.ly/3u7kc8D

De acht kenmerken van ons leer- en ontwikkelplatform

CerQal® is gebouwd rondom acht kenmerken:

 1. Platform maakt gebruik van een ISO 27001 gecertificeerde omgeving, een veilige en virusvrije app waar elke upload door ons wordt gescand;
 2. De app is zo gebouwd dat de professional, tijdens zijn dagelijkse werk en dus praktijkgericht, ermee kan werken. Te gebruiken op alle devices en 24 uur per dag bereikbaar. Dus ook te raadplegen tijdens het verhelpen van een storing in het weekend;
 3. Werken conform CerQal® betekent werken met als resultaat een kwalificatie en het leveren van een bijdrage aan je werk en daarmee ben je productief;
 4. Informatie in CerQal® is altijd up to date en wordt gepresenteerd met hedendaagse technieken waaronder instructies, video’s met uitleg en ondersteuning van blogs en vlogs;
 5. Verwijzingen vanuit normen naar leveranciersinformatie of eisen van leveranciers betekent binnen CerQal® een koppeling van deze informatie naar de betreffende processen: Leveren, Onderhouden, Installeren, Preventief Onderhoud, Overnemen Onderhoud, Beheer & Controle, BORG-E en BORG-B. Tevens zijn er aanvullende processen mogelijk op wens van de organisatie;
 6. Samen leren brengt meer plezier in het werk en draagt bij aan het delen van de vakbekwaamheid binnen de organisatie. Vakbekwaamheid blijft niet onopgemerkt bij gebruikers, zo leren we uit de interviews voor ons boek Brandveiligheid 3.0;
 7. CerQal® voldoet aan de relevante eisen uit het Bouwbesluit/BBL, de betreffende normen en gestelde prestatie-eisen;
 8. Door CerQal® te gebruiken blijft er meer tijd over om de gebruiker en de klant meer aandacht te geven. We leven immers in een aandachtseconomie.

Ondersteunende en gekoppelde instrumenten

Bovenstaande acht kenmerken worden gedragen door een aantal ondersteunende en gekoppelde instrumenten die we als een vereiste zien voor een leer- en ontwikkelplatform:

 • Het kwaliteitshandboek als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem is als integraal onderdeel opgenomen in CerQal®. Dit maakt de app en het kwaliteitsdenken operationeel en hanteerbaar;
 • Er is een opleidingsprogramma in de vorm van beleid en takenboeken aanwezig voor alle belangrijke functies. Met een takenboek is kwalificatie door de kennissponsor eenvoudig te realiseren. Voor het gebruik van een takenboek is een instructie gemaakt voor de gebruikers;
 • De app is flexibel in te zetten omdat taken elk afzonderlijk zijn uitgewerkt. Een instelling veranderen van een component betekent dat de professional alleen dat leert wat hij/zij nodig heeft en dus geen studie van het gehele component hoeft te doorlopen;
 • Doordat elke gebruiker en kennissponsor verbeteringen kunnen insturen, en deze worden opgepakt, is de organisatie automatisch bezig met een continue verbeterproces. Binnen HRM/personeelszaken ervaren we dit als een essentieel onderdeel van de permanente educatie;
 • Op elke laag van gebruikers is ondersteuning aanwezig, zelfs tot en met het managementniveau dat ondersteuning kan inroepen van de ontwikkelaars van CerQal®;
 • Elk proces heeft een kennissponsor. Dit is veelal een senior collega met veel werkervaring in het proces, die er plezier aan beleeft om een collega het vak te leren of de collega graag bijspijkert tijdens zijn werk;
 • Als optie zijn er trainingen basisvaardigheden voorhanden. Deze trainingen kunnen worden ingezet om de processen en activiteiten te ondersteunen. De trainingen zijn in samenwerking met technici, professionals en leidinggevenden specifiek ontwikkeld ter ondersteuning van safety- en securitybedrijven;
 • Er is bedrijfseigen nieuws gekoppeld aan de werkzaamheden. Deze koppeling is aanwezig om eigen applicaties naadloos te laten aansluiten bij de eisen gesteld in de certificatieschema’s en normen die worden toegepast. Daarnaast zijn hier blogs en vlogs te vinden die aspecten van CerQal® toelichten en helpen om het werk beter te laten verlopen;
 • De samenhang met begrippen als harmonisatie, inspectie, interpretatiebesluiten en specifieke normen zijn uitgewerkt in de app als ondersteuning. Deze kunnen direct worden opgeroepen indien er behoefte is om deze in te zien. Alle schema’s en documenten worden door CerQal® actueel gehouden;
 • Vanuit het boek Brandveiligheid 3.0 zijn per hoofdstuk checklists voor eindgebruikers opgesteld. Deze checklists zijn in CerQal® ook beschikbaar voor gebruikers van de app.

Al de beschreven instrumenten en tools zijn ook vindbaar, evenals taken en documenten van leveranciers, via de zoekbalk die in elk scherm in beeld staat.

De voordelen van CerQal®

De voordelen van de app laten zich het best kort samenvatten als:

 1. Medewerkers kunnen sneller worden gekwalificeerd;
 2. Faalkosten worden (fors) gereduceerd;
 3. Plezier in het werk neemt sterk toe;
 4. Opleidingskosten nemen af;
 5. Kwaliteit van het geleverde werk neemt toe vanuit de beleving van de klant;
 6. Samenwerking onderling en met partners neemt toe door de integrale benadering en aangebrachte koppelingen;
 7. Productiviteit stijgt doordat kennis & vaardigheden, indien nodig, direct beschikbaar zijn;
 8. Kennisniveau van de professionals stijgt.

Met CerQal® ben je als bedrijf en/of professional:

 • Bekwaam/vakkundig;
 • Gekwalificeerd;
 • Gecertificeerd;
 • Toekomstbestendig;
 • Duurzaam bezig;
 • Gelukkiger in je werk.

Wat levert het je op als safety- en securitybedrijf?

Na ruggespraak met gebruikers zijn de volgende voordelen opgetekend:

 1. Betrokken en tevreden klanten;
 2. Meer winst door minder faalkosten;
 3. Betrokken medewerkers: meer werkplezier door een efficiënte procesgang;
 4. De juiste persoon op de juiste plek;
 5. Waarborging van de geleverde kwaliteit en de kwaliteitseisen vanuit het kwaliteitsmanagementsysteem verwoord in het kwaliteitshandboek;
 6. Meer tijd over om met de klant en beheerders in gesprek te zijn.

CerQal® is een must voor elk safety- en securitybedrijf dat graag personeel ondersteunt om beter te presteren, medewerkers plezier in het werk gunnen en faalkosten wensen te reduceren. We vragen een kleine investering en bieden verdiensten op meerdere gebieden.

Meer weten over CerQal ®?

Ga naar https://cerqal.nl/over-cerqal, hier is ook een uitgebreide brochure te downloaden.

Bekijk onze blogs: https://opportunitygroup.nl/blog 

Ons vlogkanaal op YouTube: https://ap.lc/pdHeT

Liever direct een live demonstratie en vernemen wat de investering voor jouw organisatie is? Neem contact met ons op.

Contactpersonen:
Hedwig Linnenbank, hedwig@opportunitygroup.nl of bel: +31 314 675170
Peter Gielens, peter@opportunitygroup.nl of bel: +31 613557630

Terug naar overzicht

Geplaatst op 5 april 2022

Postbus 50
7040 AB ‘s-Heerenberg
Hinkeman 32
6916 LL Tolkamer