Echt veranderingen doorvoeren en borgen?? Pas de voorwaardelijke driehoek toe!!

Op het internet en op televisie kom je de laatste tijd vaak de woorden transformatie, kantelen en transitie tegen. Veel mensen zijn en worden zich ervan bewust dat er ontwikkelingen gaande zijn die ons leven, en dus ook de organisaties waarin wij werkzaam zijn, blijvend zullen veranderen. De digitale ontwikkelingen in de laatste 10 jaar hebben onze onderlinge communicatie al drastisch doen veranderen. De verwachting is dat er de komende jaren nog grote ontwikkelingen op digitaal gebied aan zitten te komen. Al deze ontwikkelingen bieden ons allen heel veel kansen om onze concurrentiepositie te versterken. Echter, er wordt dan wel een beroep gedaan op ons aanpassingsvermogen. Om in de (nabije) toekomst optimaal te kunnen profiteren van alle ontwikkelingen, moet er eerst een stevig veranderfundament worden gelegd. Wij denken dat betrokken klanten en medewerkers het fundament gaan vormen voor de succesvolle organisaties van de toekomst.

Hoe zorgt een organisatie voor een stevig fundament met betrokken klanten en medewerkers?

Voor het leggen van dit fundament adviseren wij de voorwaardelijke driehoek toe te passen.

organisatie_driehoek

Om iets blijvend te veranderen is het onvermijdelijk om allereerst te kijken naar de organisatiecultuur. Wordt er binnen deze cultuur gedacht en gehandeld vanuit de visie van de klant? En is deze cultuur gebouwd rondom de motivatie van mensen? In ons boek Bouwen3.0 beschrijven wij uitgebreid hoe een cultuurverandering vormgegeven kan worden.

Ten tweede zal de organisatiestructuur in dienst van de klanten en medewerkers moeten staan. Wordt er een structuur gehanteerd die de klantbetrokkenheid en motivatie van de medewerkers stimuleert? En is de organisatiestructuur dusdanig flexibel zodat er snel op veranderingen ingespeeld kan worden? Time-to-market is immers één van de 3 aspecten om te komen tot duurzaam concurrentievoordeel!

Als derde is het van belang dat de medewerkers centraal staan. De Opportunity Group gelooft erin dat betrokken klanten en betrokken medewerkers sterk met elkaar verbonden zijn. Worden de medewerkers volop gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen? Worden de medewerkers volop uitgedaagd om de kernkwaliteiten maximaal in te zetten?

Een organisatie met een fundament dat bestaat uit de 3 pijlers cultuur, structuur en HRM heeft potentie om alle toekomstige online en offline opportunities te verzilveren. Wij hebben gezien dat organisaties die de voorwaardelijke driehoek consequent invullen om klanten en medewerkers aan zich te binden, bewezen succesvoller zijn.

Als medewerkers volop gelegenheid krijgen en sterk gemotiveerd zijn, is de kans groter dat de aanwezige capaciteiten ontwikkeld en benut gaan worden.

driehoek_motivatie

Organisaties die hun klanten en medewerkers duidelijkheid, zekerheid, aandacht en waardering geven, zullen dit dubbel en dwars terug gaan krijgen. Of zoals Simon Sinek terecht zegt: ‘Customers will never love a company until the employees love it first.

Onze Opportunity-stelling:

‘Betrokken klanten en betrokken medewerkers horen de topprioriteit van de directie te zijn’

Terug naar overzicht

Geplaatst op 4 maart 2015

Postbus 50
7040 AB ‘s-Heerenberg
Hinkeman 32
6916 LL Tolkamer