Kosteloos implementeren van competenties en zij-instromers snel en adequaat opleiden

CerQal® is ons praktijkgerichte leer- en ontwikkelplatform in de vorm van een app voor de Safety- & Securitymarkt. CerQal® staat voor leren en ontwikkelen tijdens je werk en helpt de organisatie om snel en adequaat door het certificatieproces heen te komen. Wij zorgen ervoor dat je gecertificeerd blijft door onze ondersteuning.

In de komende weken nemen we je mee door de voordelen en bijzonderheden van CerQal® met je te delen. In deze editie praten we je bij over het implementeren van competenties in de organisatie en de ondersteuning vanuit de app met een volledig ontwikkelde competentiecatalogus en gratis opleiding. De eerste ervaringen met de app voor het opleiden van zij-instromers zijn ook zeer positief beoordeeld.

Inleiding

Met het gebruik van CerQal® beschikt jouw organisatie over opleidingsprogramma’s in de vorm van takenboeken voor nagenoeg alle functies binnen de safety & securitybranche. Deze komen goed van pas bij kwalificatie voor de functie, het opleiden van zij-instromers en uiteindelijk bij de certificering van de organisatie. Om de basis te bouwen voor de beoordeling van medewerkers (collega’s) bestaan er competenties. In deze blog meer over competenties, waar deze vandaan komen, hoe je ze praktisch kunt inzetten, op welke wijze deze competenties binnen onze app zijn opgebouwd en hoe wij deze bij onze gebruikers ondersteunen.

Basiscompetenties Safety & Security

Basiscompetenties zijn de competenties waarover een ieder dient te beschikken die actief is in één of meerdere beschreven processen binnen CerQal®. Basiscompetenties ondersteunen de vakbekwaamheid en de vakkundigheid met als resultaat de kwalificatie voor het te leveren werk. Na kwalificatie is certificatie van de organisatie mogelijk.

Competenties worden zichtbaar in het vertonen van gewenst gedrag in een bepaalde situatie. De competenties zijn daarom geformuleerd in termen van gedrag. Aan de competenties liggen kennis, vaardigheden en attitude ten grondslag, die in het gedrag geïntegreerd tot uitdrukking komen.

Een competentie is volgens officiële definities ‘een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden, houding en/of persoonskenmerken (persoonlijke kwaliteiten) waarmee in een arbeidssituatie bepaalde doelen worden bereikt’.

Gedrag is te beïnvloeden en er zijn knoppen waaraan je kunt draaien. Hieronder zijn een viertal knoppen uitgewerkt waaraan je kunt draaien:

 1. Motiveer de collega de gewenste keuzes te maken of het juiste gedrag te laten zien;
 2. Deel informatie over hoeveel mensen de juiste keuzes en inzichten al hebben gedeeld of gemaakt;
 3. Verlaag de drempel zodat het erg makkelijk wordt om de juiste keuzes te maken in het gewenste gedrag;
 4. Neem weerstand altijd serieus, kom de collega tegemoet en vraag feedback over de eerder geuite weerstand.

Als je als organisatie hiervoor kiest is het werken met deze gedragsknoppen opgenomen in de 2-daagse opleiding.

Bovenstaande afbeelding laat zien dat mensen van binnenuit leren. We leren als het je past en als je erin gelooft.
Beschik je over de basiscompetenties dan ben je in staat alle in CerQal®  beschreven safety- & securityprocessen uit te voeren naar tevredenheid van de klant en de organisatie. Er wordt bewust geen verschil gemaakt in functies. Zowel voor leidinggevenden als voor uitvoerenden zijn de basiscompetenties van belang.

Basiscompetenties, de keuzes en selectie

Waar komt de selectie vandaan voor de safety & security?
Naast de bijlagen 7, 8 en 9 van de certificatieregelingen, werken we dagelijks in processen. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in de processen van safety & security moeten we dagelijks laten zien dat we zelfstandig kunnen werken, storingen kunnen oplossen, logisch kunnen nadenken, dat we in staat zijn om te plannen en ons werk te organiseren, snel kunnen schakelen op de wens van de klant of collega, dat we voortdurend leren van onze leveranciers en organisatie, dat we kunnen rapporteren en onszelf een spiegel kunnen voorhouden. Voor het opleiden van medewerkers, dus ook zij-instromers, zijn praktische tools nodig en moet de geschiktheid objectief vastgesteld kunnen worden. Ook hiervoor hebben we de competenties opgezet.

Dit alles vraagt dat we ons bewust zijn van een aantal competenties waarover we moeten beschikken. Deze competenties vormen de basis van goed functioneren, snel kunnen opleiden en klanttevredenheid.

Hieronder zijn de basiscompetenties voor safety & security verder uitgewerkt. Deze zijn mede tot stand gekomen vanuit onderzoeken, catalogi met competenties en literatuur over gekozen competenties in technische beroepen.

Als iets goed voelt, wil je er graag meer van weten en ga je manieren bedenken om er mee bezig te zijn. Voelen (EQ, emotionele intelligentie) is de trigger voor willen (SQ, spirituele intelligentie) en denken (IQ, rationele intelligentie). Als de drie intelligenties zijn opgelijnd zien we dat mensen activiteiten gaan doen (uitvoeren). We observeren dat bij een collega als ‘nieuw’ gedrag, de collega is aan het leren en oefent! Zie onderstaande afbeelding waarin de drie intelligenties worden genoemd in samenhang.

Ons gedrag dat we laten zien wordt grotendeels ingegeven door ons gevoel. Voelt iets goed of juist niet? Veelal uiten we ons gevoel naar onze omgeving en/of collega’s. Alles over de drie intelligenties en hoe deze in te zetten en te herkennen is opgenomen in de opleiding implementatie competenties.

De competenties die voortkomen uit de kerncompetentie ‘voelen’ liggen dan ook veelal aan de basis van ons functioneren gezien vanuit onze omgeving.

Deze basiscompetenties zijn:

 • Flexibiliteit;
 • Klantgerichtheid en ondernemend;
 • Samenwerking.

Wat we ‘doen’ kent ook een aantal specifieke competenties. Deze basiscompetenties zijn:

 • Aanspreken; (feedback geven en feedback ontvangen)
 • Doelgerichtheid;
 • Zelfstandigheid/proactief handelen.

Vanuit wie je ‘bent’ of wie we zijn komen ook competenties naar boven. Deze basiscompetenties zijn:

 • Integriteit;
 • Kunnen schakelen;
 • Zelfkennis/zelfreflectie;
 • Zelfontwikkeling.

‘Denken’ (IQ) laat zich schetsen door een specifieke set aan competenties. Deze basiscompetenties zijn:

 • Leervermogen;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Probleemanalyse;
 • Plannen en organiseren;
 • Digitale vaardigheden.

Alle competenties zijn uitgewerkt en sommige zijn samengevoegd naar aantoonbaar gedrag dat we moeten laten zien of waarnemen bij de collega. Tevens zijn er tips en handvatten opgenomen bij elke competentie die hierboven staan benoemd.

Naast dat elke competentie uitgewerkt is in CerQal®, is er een overzicht opgesteld om te gebruiken tijdens gesprekken met de beoordeelde. Deze kan het formulier vooraf zelf ook invullen waardoor er een goed gesprek over het getoonde gedrag en de competentie kan worden gevoerd. De waardering die kan worden gegeven is tevens opgenomen en uitgeschreven met een heldere uitleg.

Competenties zijn lastig te implementeren!

Veel mensen in organisaties worstelen met de implementatie van competenties. Het is ook niet eenvoudig! Het wordt wel een heel stuk eenvoudiger als de competenties benoemd zijn, definities beschreven zijn en de gedragsvoorbeelden panklaar worden aangeleverd. Dat is nu georganiseerd voor die mensen en organisaties die voor CerQal® gekozen hebben.

Als stimulans krijgen alle mensen die met de opleidingsprogramma’s willen werken en de competenties willen invoeren een kosteloze opleiding van de Opportunity Group.

De docent is deskundig op het HR-vak, is organisatiedeskundige en CRKBO-erkend docent en auditeert tevens organisaties op deze expertises. Het door de docent gepubliceerde boek Bouwen 3.0, de speciale HRM-editie maakt deel uit van de opleiding.

Kies voor kwaliteit, kies voor objectieve beoordelingen en kies voor toegevoegde waarde voor je klanten. Als bijvangst heb je gekwalificeerde medewerkers en ben je als bedrijf gecertificeerd.  Bij implementatie van CerQal® en de geïntegreerde opleidingsprogramma’s en competenties is de bijbehorende 2-daagse opleiding gratis.

Kortom: een samenwerking met ons levert niet alleen praktische dagelijkse hulp en ondersteuning in het werk van de professional, maar ontwikkelt tevens de organisatie door onze integrale opleidingsprogramma’s en basiscompetenties.

Medewerkers opleiden, kwalificeren en hun kennis up te date houden is gewaarborgd binnen ons leer- en ontwikkelplatform CerQal®.

CerQal® is een must voor elk Safety- en Securitybedrijf dat graag personeel ondersteunt om beter te presteren, medewerkers snel en adequaat willen opleiden en faalkosten wensen te reduceren.

Meer weten over CerQal®?

Ga naar https://cerqal.nl/over-cerqal, hier is ook een uitgebreide brochure te downloaden.

Bekijk onze blogs: https://opportunitygroup.nl/blog

Ons vlogkanaal op YouTube: https://ap.lc/pdHeT

Boek Bouwen 3.0, de speciale HRM-editie bestellen: https://bit.ly/3yoeqSj

Liever direct een live demonstratie en vernemen wat de investering voor jouw organisatie is? Neem contact met ons op. Contactpersonen:
Hedwig Linnenbank, hedwig@opportunitygroup.nl of bel: +31 314 675170
Peter Gielens, peter@opportunitygroup.nl of bel: +31 613557630

Terug naar overzicht

Geplaatst op 15 juni 2022

Postbus 50
7040 AB ‘s-Heerenberg
Hinkeman 32
6916 LL Tolkamer