Leren en ontwikkelen in de Safety & Security

Om het leerproces en de specifieke didactische vormen voor de safety en security in beeld te brengen is de functieleerstraat (FLS) in het leven geroepen.

Een functieleerstraat (FLS) is een procesmatige aanpak voor maatwerk leren en ontwikkelen voor zowel de medewerkers als de organisatie. Een FLS brengt de gewenste ontwikkeling in kaart vanuit de visie van de klant/markt en neemt daarin aspecten als kennis, vaardigheden, gedrag en de (leer)omgeving mee. Al op 15 oktober 2013 hebben we hier een blog over geplaatst, zie https://bit.ly/3origr7
Deze blog betrof de algemene opzet van een functieleerstraat en de aspecten die meegenomen worden in de ontwikkeling van een functieleerstraat.

FLS voor safety en security
Als onderdeel van ons leer- en ontwikkelplatform CerQal hebben we nu een functieleerstraat ontwikkeld voor de safety- en security. Deze FLS is geheel maatwerk voor de branche en de organisatie die de FLS gebruikt. De procesmatige aanpak is opgenomen in CerQal en kan door gebruikers worden meegenomen als onderdeel van de bewaking en ontwikkeling van de medewerkers. Voor elke deelnemer wordt een meerjarenplan uitgerold en individueel is de voortgang te volgen via het platform. Hieronder is een afbeelding opgenomen van de FLS Safety & Security.

 

 

Alle aspecten zijn beschreven en worden middels het meerjarenopleidingsplan gekoppeld aan de beschikbare budgetten.

Beproefde didactische vormen
De ontwikkelde didactische vormen zijn gekozen op de wijze van leren en ontwikkelen in de technische beroepen. Vanuit de vele terugkoppelingen weten we dat deze werken en als prettig worden ervaren. Een vorm die we onder de aandacht willen brengen zijn de, door ons ontwikkelde, takenboeken voor alle functies in de safety en security.

Geen omkijken meer
Met de komst van de FLS is een koppeling gemaakt met alle vereisten die gesteld zijn in de certificatieschema’s waaraan de organisatie zich heeft geconformeerd. De FLS zorgt er voor dat je gecertificeerd blijft m.b.t. de vereiste kennis, vaardigheden en gedragscompetenties. Kies je voor het gebruik van onze FLS, dan heb je geen omkijken meer naar alle verplichtingen. Dit doen wij voor je.

Borging
De borging van de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie is een onderdeel van het kwaliteitshandboek dat gekoppeld is aan de certificatie van de organisatie. Per kwartaal rapporteren we de voortgang en status. Ben je niet gecertificeerd en/of wil je dat niet, dan borgen we de FLS middels eigen prestatie-indicatoren die we periodiek rapporteren.

Meer weten
Wil je meer over onze aanpak weten, maak dan een afspraak met ons. Mail of bel:
Hedwig Linnenbank, hedwig@opportunitygroup.nl of bel: +31 314 675170
Peter Gielens, peter@opportunitygroup.nl of bel: +31 613557630

Terug naar overzicht

Geplaatst op 19 april 2023

Postbus 50
7040 AB ‘s-Heerenberg
Hinkeman 32
6916 LL Tolkamer