Zorg voor een missie en visie die onveranderd sterk blijft. Pas daarentegen wél je strategie aan.

Waar sta jij voor?  En waar ga jij voor?

De lente staat voor de deur. Kinderen spelen op straat en de terrassen raken weer gevuld. De mensen hebben zin in de lente. Het heerlijke lentegevoel zorgt dan ook voor een vette glimlach op vele gezichten. De winter wordt weer afgeschud en we zijn toe aan iets nieuws!

De Nederlandse bouw is ook toe aan iets nieuws. Gelukkig is de markt weer aan het opkrabbelen. De orderportefeuille groeit en de vraag naar geschikte medewerkers neemt weer toe. Voor veel organisaties zit in deze groei ook een groot risico. De prijzen zijn immers nog laag en de overcapaciteit is nog lang niet uit de markt. Voor je er erg in hebt, ben je als organisatie weer druk, nemen de kosten toe, groeit de omzet, maar blijft het rendement onverminderd onder druk staan. Veel ondernemers in de bouw maken zich zorgen over de winstverwachting. Dat is begrijpelijk. Echter, zorgen maken heeft alleen zin als het aanspoort om in actie te komen.

 

doen-blogHet doen van de juiste dingen

In onze blog van januari hebben wij geschreven over ‘DOEN’-gedrag. Je wordt niet succesvol door dromen en te hopen. De kans op succes is vele malen groter als je jouw dromen, plannen en intenties om weet te zetten in actie. Het draait dus om het doen van de juiste dingen. Kortom: gedrag!  Het juiste gedrag en succes zijn dan ook sterk met elkaar verbonden. Het juiste gedrag is geen garantie voor succes, maar de kans is wél vele malen groter dat je door het doen van de juiste dingen succesvol wordt.

Om uiteindelijk te constateren dat jouw klanten gaan kopen (=koopgedrag) en de medewerkers de juiste dingen doen in combinatie met het juiste gedrag, is het belangrijk dat zowel klanten en medewerkers geïnspireerd, gemotiveerd en uitgedaagd gaan worden om in acte gaan komen.

Gedurfd, groots en griezelig

Als Opportunity Group zien wij dat bedrijven die blijvend succesvol zijn, beschikken over kernwaarden en een kernopdracht die onveranderd sterk blijven. De strategie passen ze daarentegen aan, aan de veranderende markt of tijdgeest. De kernwaarden zijn de richtinggevende principes van het bedrijf. Zij hebben een intrinsieke waarde en zijn van groot belang voor de medewerkers binnen de organisatie. Als medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn, willen ze het echt!! De kernopdracht is de bestaansreden van de onderneming. Deze kernopdracht verwoordt niet alleen de output of klantendoelgroep, maar beschrijft vooral concreet de ziel van de organisatie. De kernwaarden en kernopdracht vormen samen de kernideologie van de organisatie. Daarnaast is het heel krachtig om  de ‘voorziene toekomst’ van het bedrijf te omschrijven door een gedurfd, groots, (en misschien een beetje griezelig) doel te formuleren voor over ca. 5 jaar. Als dit alles goed is beschreven en gedeeld is de kans groot dat de medewerkers hierdoor worden geïnspireerd en een wegwijzer hebben om tot de gewenste actie (het doen) over te gaan.

Organisaties die succesvol en effectief zijn beschikken vaak over een visie die is opgebouwd uit
1. de missie/het doel;
2. de strategie om de missie te realiseren;
3. een sterke cultuur met als uiting de gewenste acties en het gewenste gedrag.

Stephen Covey:   ‘Begin with the end in mind’

“Als we het hebben over de ‘passie van visie’, dan hebben we het over een diepe, aanhoudende energie. Die wordt aangedreven door het besef van onze unieke bijdrage – de erfenis die wij kunnen nalaten. Het verduidelijkt doel, geeft richting en geeft ons de kracht om onze mogelijkheden te overstijgen.”

Een andere mindset

De bouw is een wereld van doeners. Veelal pragmatisch ingesteld. Nu de markt weer aantrekt en de leidinggevenden weer drukker worden, komt het formuleren en brainstormen over de visie, missie en strategie vaak onder druk te staan. We horen nogal eens: “Daar heb ik toch geen tijd voor, ik ben al druk genoeg”. Succesvolle 3.0-organisaties daarentegen ontwikkelen een duidelijke strategie die voortkomt uit de visie en missie. Het concurrentievoordeel, dat daaruit ontstaat, zorgt vervolgens voor de nodige winst, groei en continuïteit.

Het volgende bekende voorbeeld spreekt tot ieders verbeelding:  ‘Sharpen the saw’:

Onze stelling van deze blog luidt:

Het creëren van onderscheidend vermogen, vanuit de visie van de klant, begint bij het vinden van tijd en aandacht om te komen tot een krachtige formulering van de visie, missie, kernwaarden en strategie.

Bent u het hiermee eens of oneens?

Terug naar overzicht

Geplaatst op 19 maart 2015

Postbus 50
7040 AB ‘s-Heerenberg
Hinkeman 32
6916 LL Tolkamer