Veranderen omdat de klant(omgeving) dat wenst

Veranderen is leuk! Leuk omdat we veranderen omdat onze klanten en doelgroepen graag met  ons willen samenwerken. We werken samen omdat de kanalen die we inzetten door klanten worden ervaren als toegevoegde waarde.

Stel vast wat het veranderdoel is

Mocht er onverhoopt in het proces van waarde toevoegen iets mis gaan, dan moeten we dit herstellen. Dit herstellen noemen we veranderen.
Organisatieverandering gaat niet zonder de verandering in cultuur, structuur en HR-aspecten.
Van belang is het evenwicht tussen de interne organisatie en de externe belanghebbenden.Om weer even de zaag scherp te houden, een verandering van een organisatie of deel van een organisatie dient gerelateerd te zijn aan de missie, visie en strategie.
Baken het te veranderen organisatiedeel goed af. Stel vast wat het veranderdoel is en geef aan wanneer de verandering geslaagd is. Stel het veranderplan op zoals gepresenteerd.
Hoe directer veranderingen met resultaatverbetering verbonden zijn, hoe beter. Als betere resultaten wenselijk zijn, laat dat dan het leidende beginsel zijn waar veranderingen direct op gericht zijn. Vertaal dit naar nieuw gedrag en plan de verandering door een gedragsverandering aan te gaan dat resulteert in de resultaatverbetering.

Voorwaarden

Relevante voorwaarden tot verandering zijn: motivatie, communicatie en informatie, leren en emotionele intelligentie. Emotionele intelligentie is vooral een aspect dat van belang is voor de veranderaar om te doorzien. Vaardigheden hiervoor zijn: zelfbeheersing, geestdrift, doorzettingsvermogen, het vermogen om anderen te begrijpen en het vermogen om jezelf te motiveren.

Weerstand bij verandering is wenselijk

Leidinggeven aan verandering is een delicate aangelegenheid. Het succes van de verandering ligt vooral bij de veranderaar. Weerstand bij verandering is wenselijk. Weerstand is een natuurlijke stap in de acceptatie van de verandering. Het voortdurend aanpassen aan de interne en externe omgeving is een vereiste voor groei en overleving. Focus en innoveer, zo noemen we de fase van keuzes maken in het 3.0 business model. Gebruik het business model om veranderingen te managen en te verduidelijken naar de belanghebbenden. Context management binnen het business model helpt bij het maken van keuzes welke analyses van belang zijn.

Veranderen begint bij jezelf

Veranderen doe je vooral jezelf, daarna je naasten. Commerce 3.0 vraagt aandacht voor veranderen vanuit jezelf. Zoek de reden om te veranderen, stop geen tijd in het zoeken naar de redenen om niet te veranderen. Verander omdat de klant(omgeving) dat wenst, verander niet omdat het vanuit de interne organisatie zo nodig moet.

rp_03.-Commerce-3.0-Businessmodellen.jpg

Terug naar overzicht

Geplaatst op 24 februari 2016

Postbus 50
7040 AB ‘s-Heerenberg
Hinkeman 32
6916 LL Tolkamer